Política de privacidade

En cumprimento do Regulamento xeral de protección de datos (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e a lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais informámosche de que os datos facilitados por ti serán procesados ​​por 3P VENTURES, SL . con CIF B27464593 con enderezo en C / Benigno Vázquez, 22, Monterroso (Lugo – España) co fin de prestar o servizo solicitado.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do servizo solicitado por vostede. A oferta potencial de servizos baséase no consentimento que se solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicionase a execución da solicitude.

Os datos subministrados conservaranse sempre que se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais. O dano non será cedido a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se está en 3P VENTURES, S.L . Estamos tratando os seus datos persoais e polo tanto tes dereito a exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, portabilidade, oposición ao tratamento e eliminación dos teus datos escribindo ao enderezo arriba mencionado ou electrónico: wekab@wekab.com , achegando unha copia do DNI en ambos os casos, así como o dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade supervisora.

Así mesmo, danos a súa autorización para ofrecerlle servizos relacionados co campo da formación laboral, proporcionados e / ou comercializados pola nosa entidade e, deste xeito, poder informarlle e mantelo como cliente.